top of page

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden- Mom@Work

Artikel 1

 1. Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar “ik” of “mijn staat wordt het bedrijf Mom@Work bedoeld. Mom@Work is gevestigd aan de Enschedesestraat 182, 7481 CT te Haaksbergen. KVK nummer is 84193468.

 2. Waar “jij” of “je” staat wordt zowel de particulieren klant als de instantie/bedrijfs klant bedoeld. 

Artikel 2 Voorwaarden samenwerking

 1. Zowel particulieren als instanties/bedrijven kunnen gebruik maken van de diensten van Mom@Work.

 2. In mijn diensten deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Daarnaast moet je binnen onze  samenwerking zelf voldoende tijd reserveren voor het implementeren van de informatie. Ik span me in om je de juiste handvatten te geven en ik sta voor je klaar. De ondersteuning is afhankelijk van de samenwerkingsafspraken die we vooraf afspreken. 

 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie/betaling

 1. Ik bied een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk veertien dagen na de start van onze samenwerking de overeenkomst stopzetten. Dit kan je doen door een mail te sturen naar veerle@momatwork.info. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Het ontvangen materiaal dien je in te leveren. 

 2. Betaling: Eind van de maand krijg je een verzamelfactuur van de verrichte diensten. In het geval van het afnemen van een Mom@Work dienst kan de betaling in één keer of in termijnen worden voldaan. Als je besluit om in termijnen te betalen, dan blijft ook na de afronding van onze samenwerking de verplichting tot betaling bestaan. Bij de betaling telt de 14-dagen- termijn. Er zal altijd een reminder verzonden worden en bij het uitblijven van betaling, na 2 herinneringen, zal ik incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen. 

 3. Prijzen: De prijzen voor particulieren zijn altijd inclusief btw. voor instanties/bedrijven exclusief btw. 

 4. Persoonlijke aanbiedingen/prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige samenwerkingen. 

 

Artikel 4 Eigendom/gebruik materialen

 1. Op de teksten, materialen die ik maak voor je bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na onze samenwerking mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 

 

Artikel 5 Klachten/geschillen

 1. Mocht je ontevreden zijn over onze samenwerking of mijn ondersteuning dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten door een email te sturen naar veerle@momatwork.info. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. 

 2. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan. 

 3. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 

 4. Indien we er onderling niet uitkomen zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. 


 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst/Beëindiging 

 1. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk (ook per mail) tussen jou en mij overeengekomen zijn. 

 2. Zowel jij als ik mogen de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigen indien: 

  1. De andere partij tekortschiet in het herstellen van een klacht.

  2. De partij failliet wordt verklaard. 


 

Binnen deze algemene voorwaarden is:

 • Het Nederlands recht van toepassing

 • Bescherming Persoonsgegevens van toepassing 

bottom of page